Riigi infosüsteemide arendamiseks vajame selget strateegiat, reaalset koosvõimet ja rahvusvahelist koostööd

Rahvusvaheline IT standardimine

PrintPDF

Eesti infotehnoloogia standardimise tehniline komitee EVS TK4 teeb koostööd peamiselt ametliku standardimise liinis Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni ISO ja Rahvusvahelise Elektrotehnikakomitee IEC loodud infotehnoloogia ühendkomiteega JTC1 ning Euroopa Standardiorganisatsiooni CEN infotehnoloogia ühendusega CEN/ISSS.
Oluline on kursisolek avatud foorumites ja Interneti arenduse organisatsioonides tehtavaga.


Failid: