W3C

Eestikeelse WCAG 2.0 versiooni tõlke vead

Viimati muudetud: 27.09.2013


Kokkuvõte

See leht koondab kõiki teadaolevaid Veebi sisu juurdepääsetavussuuniste (WCAG) 2.0 eestikeelse ametliku tõlke vigu.

Lehte haldab MKM riigi infosüsteemide osakond.

Kõik leitud vead on nummerdatud ning esitatud leidmise kronoloogilises järjestuses, kas sisuliste vigade või toimetusvigade jaotuses.

Suuniste ingliskeelse originaaldokumendi kohta leitud vigu vaata Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 Errata lehelt. Eestikeelses ametlikus tõlkes on nende vigadega arvestatud.

Sisukord

1 Sisulised vead
2 Toimetusvead


1 Sisulised vead

Sisulisi vigu pole leitud

2 Toimetusvead